Δημοσιεύθηκε 2 weeks ago

Αποθηκάριος (Γαλάτσι)

ΤοποθεσίαΓαλάτσι, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2024-06-07

ΚλάδοςWarehousing
Αποθηκάριος (Γαλάτσι)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας στο χώρος της ένδυσης, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσεως:
Αποθηκάριος (Γαλάτσι)
Περιγραφή Θέσης 

•    Παραλαβή εμπορευμάτων
•    Προετοιμασία και ολοκλήρωση εκτέλεσης παραγγελιών
•    Φόρτωση αυτοκινήτων διανομής

Προφίλ Υποψηφίου

•    Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη
•    Καλές δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου 
•    Τήρηση κανόνων υγιεινής, κανονισμών ασφαλείας
•    Ομαδικότητα, υπευθυνότητα 

Παροχές Εταιρείας

•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Πρωινό σταθερό ωράριο εργασίας 
•    Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•    Σύμβαση ορισμένου χρόνου 
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις