Δημοσιεύθηκε 2 weeks ago

Εργάτες Αποσκευών (Αεροδρόμιο)

ΤοποθεσίαAthens, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2024-06-07

ΚλάδοςSecurity and Law Enforcement
Εργάτες Αποσκευών (Αεροδρόμιο)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, αναζητά άτομα για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Εργάτες Αποσκευών (Αεροδρόμιο)
Περιγραφή Θέσης:
•    Φορτώνει, εκφορτώνει, μεταφέρει τις αποσκευές των επιβατών από/προς το σύστημα χειρισμού αποσκευών του αεροδρομίου για να διασφαλίσει τη σωστή διανομή και παράδοση των ελεγχόμενων αποσκευών.
•    Κινείται γύρω από το σύστημα χειρισμού αποσκευών, ελέγχει και επανατοποθετεί οποιαδήποτε αποσκευή έχει κολλήσει, αναφέρει τυχόν προβλήματα.
•    Επιβλέπει τον πάγκο OOG για μη τυποποιημένες/υπερμεγέθεις αποσκευές.
•    Διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις εταιρικές πολιτικές και διαδικασίες, καθοδηγήσεις, Κανονισμούς Πρότυπης Διαδικασίας και οδηγίες εργασίας.
Προφίλ Υποψηφίου:
•    Απόφοιτος/η Λυκείου/ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ
•    Άνεση στην επικοινωνία    
•    Ευελιξία και ανεπτυγμένη ικανότητα για λήψη πρωτοβουλιών/αποφάσεων   
•    Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
•    Ευελιξία στις βάρδιες                                                                                                                                                                                                              
Παροχές Εταιρείας:
•    Πλήρες πακέτο αποδοχών 
•    Κάλυψη εξόδων μετακίνησης
•    Κάρτα σίτισης 
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.