Δημοσιεύθηκε 4 days ago

Chat Support Agents (Remote)

ΤοποθεσίαΠάτρα, Αχαΐας, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2024-06-20

ΚλάδοςCall Centre and Customer Service
Chat Support Agents (Remote)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

Chat Support Agents (Remote)

Περιγραφή Θέσης
•  Διαχείριση εισερχόμενων μηνυμάτων των πελατών μέσω live chat
•  Άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των πελατών δίνοντας στοχευμένες απαντήσεις 
•  Απάντηση στα ερωτήματα των πελατών παρέχοντας την υψηλότερη δυνατή ποιότητα εξυπηρέτησης

Προφίλ Υποψηφίων
•  Απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ ΙΕΚ
•  Απαραίτητη προϋπηρεσία σε θέσεις εξυπηρέτησης πελατών μέσω chat/email
•  Εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ και εφαρμογών MS Office
•  Άνεση στη χρήση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
•  Ικανότητα διαχείρισης πολλών αιτημάτων ταυτόχρονα
•  Δυνατότητα εργασίας σε ευέλικτο ωράριο, συμπεριλαμβανομένων βαρδιών και Σαββατοκύριακων

Παροχές Εταιρείας 
•  Σταθερό πακέτο αποδοχών και bonus αποδοτικότητας
•  Παροχή εξοπλισμού 
•  Εργασία από το σπίτι
•  Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
•  Προοπτικές εξέλιξης 
•  Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.