Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Full Stack Software Developer (έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαGreece, Thessaloniki, Greece PP Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-10-22

ΕιδικότηταIT and Telecommunications
Full Stack Software Developer (έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
 
Full Stack Software Developer (έδρα Θεσσαλονίκη)

Προφίλ Υποψηφίου
•    Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 4 έτη σε αντίστοιχη θέση
•    Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής
•    Άριστη γνώση αντικειμενοστραφή προγραμματισμού (ΟΟΡ)
•    Πολύ καλή γνώση ASP.NET Core
•    Εμπειρία σε C#, .NET 4.0 ή μεγαλύτερη έκδοση, ASP.NET MVC, Web API, HTML, CSS, JavaScript, LINQ, REST, SOAP, MS Visual Studio, MS SQL Server, IIS
•    Εμπειρία Office 365, jQuery, Angular, Node.js, React, Entity Framework θα εκτιμηθεί
•    Εμπειρία σε μη σχεσιακές βάσεις δεδομένων MongoDB, CosmosDB, DynamoDB και γνώση cloud υπηρεσιών AWS/Azure θα θεωρηθούν προσόν
•    Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•    Οργανωτικότητα, μεθοδικότητα, ομαδικότητα
•    Συνέπεια και επαγγελματισμός

Περιγραφή Θέσης
•    Ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση λογισμικού
•    Έλεγχος και εγκυροποίηση λογισμικού

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Προοπτικές εξέλιξης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές

Πρόσφατες αναζητήσεις