Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Junior Software Developer (έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαGreece, Thessaloniki, Greece PP Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-10-22

ΕιδικότηταIT and Telecommunications
Junior Software Developer (έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
 
Junior Software Developer (έδρα Θεσσαλονίκη)

Προφίλ Υποψηφίου
•    Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 1 έτος σε αντίστοιχη θέση
•    Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής
•    Καλή γνώση αντικειμενοστραφή προγραμματισμού (ΟΟΡ)
•    Εμπειρία και εξοικείωση με web τεχνολογίες
•    Εμπειρία στη χρήση και διαχείριση σχεσιακών βάσεων δεδομένων (MySQL. MS SQL)
•    Εξοικείωση με SQL queries
•    Εμπειρία σε C#, .NET Framework, ASP.NET, HTML, CSS, JavaScript
•    Εμπειρία σε Web Services, SOAP, REST, LINQ, Entity Framework θα εκτιμηθεί
•    Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•    Οργανωτικότητα, μεθοδικότητα, ομαδικότητα
•    Συνέπεια και επαγγελματισμός

Περιγραφή Θέσης
•    Ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση λογισμικού
•    Έλεγχος και εγκυροποίηση λογισμικού

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Προοπτικές εξέλιξης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές

Πρόσφατες αναζητήσεις